/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

TVB TẠM ỨNG CỔ TỨC LẦN 2 BẰNG TIỀN MẶT 10%, GDKHQ 30/03

Vừa qua CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) thông báo tạm ứng thêm 10% cổ tức bằng tiền mặt, theo đó ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/3/2022 và ngày thực hiện thanh toán cổ tức là 21/4/2022.

Năm 2021, ĐHĐCĐ TVB đã thông qua việc chi trả cổ tức không quá 20%/năm. Đây là lần tạm ứng thứ hai của Công ty cho năm 2021. Trước đó vào ngày 14/06/2021, TVB đã tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền mặt 9,6%. Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2021 của TVB là 19,6%.
Với quyết định thực hiện trả 10% cổ tức bằng tiền mặt thì dự kiến TVB sẽ chi hơn 112 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính của TVB đến thời điểm 31/12/2021, lượng tiền mặt TVB đang nắm giữ là 145 tỷ đồng, ngoài ra có tiền gửi ngân hàng là 95 tỷ đồng. Năm 2020, TVB đã chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 7,3% (1.000 cổ phiếu cũ được thưởng 73 cổ phiếu mới). Như vậy, trong 2 năm gần đây, nếu so sánh với thị giá của TVB thì tỷ lệ lợi tức thực nhận của cổ đông vào khoảng gần 10%/năm.
 
TVB tạm ứng cổ tức lần 2 bằng tiền mặt 10%, GDKHQ 30/3 ảnh 1
 
Năm 2021 là năm TVB gặt hái được nhiều thành công. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của TVB đạt hơn 300 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Doanh thu hoạt động cả năm đạt 479 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm trước. Tỷ suất sinh lợi ROE và ROA lần lượt là 30,5% và 21,8%/năm.
TVB tạm ứng cổ tức lần 2 bằng tiền mặt 10%, GDKHQ 30/3 ảnh 2
Trong những năm gần đây, TVB có định hướng tập trung vào các sản phẩm cốt lõi, thu hẹp phạm vi kinh doanh, được thể hiện trên Báo cáo tài chính của TVB tương đối gọn gàng. Bên cạnh các nghiệp vụ cơ bản của công ty chứng khoán như tự doanh, môi giới và cho vay ký quỹ, các khoản mục “khác” của TVB chiếm một tỷ trọng rất nhỏ so với tổng tài sản. Cụ thể, trên BCTC ghi nhận khoản phải thu dài hạn là 0, chi phí xây dựng dở dang hay bất động sản đầu tư không có, các tài sản dài hạn khác không đáng kể 11,5 tỷ. Do vậy, TVB không có khoản dự phòng giảm giá tài sản dài hạn.

Vừa qua, MBS đã phát hành báo cáo phân tích đánh giá cổ phiếu TVB ngày 07/3/2022. Trong đó, MBS đã khuyến nghị đầu tư với giá kỳ vọng mục tiêu ở mức 32.300 đồng/cổ phiếu với “động lực tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi như môi giới, tự doanh, cho vay margin tiếp tục tăng trưởng”, tương đương mức tăng trưởng 39% so với thời điểm hiện tại. Báo cáo của MBS nêu mức giá này được xác định dựa trên phương pháp so sánh P/B, P/E và chiết khấu thu nhập thặng dư (RI).


TVB đã thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 547 tỷ đồng lên 1.120 tỷ đồng trong năm 2021, tiền công ty huy động được nhằm bổ sung phục vụ hoạt động cấp margin, ứng trước tiền bán. Theo MBS, các khoản cho vay ký quỹ của TVB “ghi nhận tăng trưởng dần đều trong 3 năm gần nhất, cụ thể trong 3 năm 2019, 2020 và 2021 lần lượt là 89%, 90% và 92% YoY. Phần lớn khoản mục này đến từ nghiệp vụ cho vay hoạt động ký quỹ, cụ thể khoản mục này ghi nhận trên 1,008 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2021”.

P.Hằng

Sài Gòn Giải Phóng

Các tin khác