/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg

Nộp tiền

Quý khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản chứng khoán của mình tại TVB thông qua hệ thống ngân hàng có tài khoản của TVB mà không cần trực tiếp đến quầy giao dịch
Chi tiết xin liên hệ tổng đài dịch vụ khách hàng (1900.969688) sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết từ các giao dịch viên.
File kèm: Nộp tiền