/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

Ngân hàng đầu tưNghiệp vụ Ngân hàng đầu tư (Investment Banking) đã tồn tại lâu đời cùng với sự phát triển của ngành tài chính, chứng khoán. Trên thế giới, Ngân hàng đầu tư là nơi mà các doanh nghiệp tìm đến đầu tiên cho các giải pháp về nguồn vốn sản xuất kinh doanh. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của Thị trường chứng khoán, nghiệp vụ IB đang dần trở nên chuyên nghiệp hơn, là cầu nối cần thiết cho các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn trên thị trường. Hòa cùng với sự phát triển của thị trường, Ban lãnh đạo Tập đoàn Trí Việt cũng định hướng phát triển nghiệp vụ IB trở thành một dịch vụ trọng tâm trong hoạt động của Tập đoàn, nhằm cung cấp một dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín và mang lại giá trị cốt lõi cho các doanh nghiệp.
 
TVB xin gửi tới Quý Công ty các sản phẩm IB của TVB như sau:
1. Sản phẩm dành cho Doanh nghiệp đã niêm yết
 Phát hành cổ phiếu:
       • Chào bán cổ phiếu ra công chúng.
       • Phát hành cổ phiếu riêng lẻ (cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhóm cổ đông).
       • Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (trả cổ tức, phát hành từ thặng dư vốn chủ sở hữu).
Quản trị Công ty niêm yết:
      • Tư vấn pháp lý hoạt động Công ty niêm yết
      • Hỗ trợ Công bố thông tin:
      • Quan hệ cổ đông và Quản trị hình ảnh doanh nghiệp niêm yết
Tư vấn thị trường vốn
      • Tạo lập thị trường
      • Tìm kiếm đối tác kinh doanh, đầu tư và cổ đông chiến lược
      • Tư vấn M&A (mua bán sáp nhập doanh nghiệp).
2. Sản phẩm dành cho Doanh nghiệp trước đại chúng/niêm yết
  Tái cấu trúc doanh nghiệp:
     • Tái cấu trúc tài chính
     • Tái cấu trúc mô hình tổ chức, hoạt động quản trị
  Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng - IPO
  Lưu ký chứng khoán
  Đăng ký giao dịch Upcom
  Đăng ký niêm yết tại các Sở giao dịch Chứng khoán HNX, HSX.
3. Sản phẩm dành cho Doanh nghiệp phổ thông (Công ty cổ phần, Công ty TNHH …)
 •   Tư vấn pháp lý
 •   Tư vấn quản trị tài chính
 •   Tư vấn quản trị doanh nghiệp (cơ cấu, mô hình tổ chức, các quy trình họat động và nghiệp vụ)
 •   Tư vấn chuyển đổi mô hình Doanh nghiệp
  Và các hoạt động tư vấn chuyên môn sâu khác
4. Sản phẩm nguồn vốn dành cho Doanh nghiệp
 •     Phát hành trái phiếu (do TVB là đơn vị bảo lãnh hoặc là trung gian tài chính);
 •     Cầm cố, thế chấp cổ phiếu
 •     Mua bán có kỳ han (Repo) cổ phiếu
 •     Tìm kiếm đối tác đầu tư, đối tác chiến lược, M&A (mua bán, sáp nhập doanh nghiệp).
5. Sản phẩm dành cho khối Doanh nghiệp Nhà nước/ có cổ phần nhà nước
 •   Tư vấn xác định giá trị Doanh nghiệp/ phần vốn góp Nhà nước
 •   Tư vấn Cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước
 •   Tư vấn Thoái vốn 
 •   Tư vấn và tổ chức chào bán cổ phần nhà nước
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được sáng lập bởi các chuyên gia tâm huyết, giàu kinh nghiệm và uy tín, nhiều năm gắn bó với nghề Tư vấn tài chính doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng Trí Việt sẽ là đối tác lâu dài đồng hành cùng Quý Công ty trong mọi chặng đường phát triển.
Để được hỗ trợ tốt nhất về các nghiệp vụ tài chính – chứng khoán, Quý Công ty vui lòng liên hệ với TVB theo địa chỉ:

Ông Nguyễn Mạnh Linh – TP.Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
Mobile: 0963626565
E-mail: linhnm@tvsc.vn