/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg

Dịch vụ tài chính


TVB luôn cố gắng xây dựng và phát triển các sản phẩm – dịch vụ toàn diện với những tiêu chuẩn cao nhất nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ các nhu cầu của khách hàng cụ thể:

  •    TVB chủ động nghiên cứu chuyên sâu và cung cấp các sản phẩm – dịch vụ tài chính đa dạng, linh hoạt phù hợp với những yêu cầu của khách hàng và đón đầu xu thế phát triển của ngành tài chính. 
  •   TVB luôn cố gắng tìm hiểu chi tiết các nhu cầu của khách hàng để cung cấp các sản phẩm dịch vụ phù hợp và hiệu quả.
  •   TVB chú trọng đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, cập nhật thêm nhiều tính năng nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch và truy vấn thông tin mọi lúc, mọi nơi của khách hàng.
  •   TVB luôn cố gắng đẩy mạnh đào tạo sâu về kiến thức chuyên môn và phát triển các kỹ năng mềm cho mỗi nhân viên nhằm đảm bảo tác phong phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, lịch sự và chu đáo.