/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg

Chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán

TVB cung cấp dịch vụ chuyển tiền trực tuyến nhanh chóng và tiện lợi cho giao dịch của khách hàng với tính bảo mật và chính xác cao
TVB còn cung cấp dịch vụ chuyển tiền trực tuyến nhanh chóng và tiện lợi cho giao dịch của khách hàng với tính bảo mật và chính xác cao. Quý khách có thể thao tác trên máy tính cá nhân có kết nối internet một lệnh chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán của mình đến tài khoản cá nhân ở bất kỳ ngân hàng nào trên lãnh thổ Việt Nam. Để sử dụng dịch vụ Quý khách hàng cần đăng ký số tài khoản cá nhân của mình tại ngân hàng cần giao dịch với TVB.
File Kèm:  Chuyển Tiền

Các tin khác