/uploaded/banner-slide/slide%20home/Banner-APEA-2021-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Hội Đồng Quản Trị
BÀ NGUYỄN THỊ HẰNG
Chủ tịch HĐQT

Cử nhân - ĐH Quốc Gia Hà Nội

Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự và điều hành, từng là Thành viên HĐQT của  T-Corp và đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC), trực tiếp quản trị điều hành TVC và TVB.

ÔNG NGUYỄN ĐỨC THANH
Thành viên HĐQT
Cử nhân - Đại học Thương Mại

Ông có gần 15 năm kinh nghiệm Tư vấn & Đầu tư tại các công ty chứng khoán như: HSC, SSI, Quỹ Đầu tư FPT, TVB
ÔNG PHẠM VĂN KHIÊM
Thành viên HĐQT Độc lập

Cử nhân Khoa Lý ĐH Tổng hợp Hà Nội và Thạc sĩ Khoa học Vật lý Vô tuyến

Từ năm 2021 đến nay, Ông Phạm Văn Khiêm cũng đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội Địa lý môi trường Việt Nam – Tư vấn và đào tạo tầm nhìn. Trước đó, Ông từng làm Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Tư vấn và Đào tạo tầm nhìn.