/uploaded/banner-slide/slide%20home/Banner-APEA-2021-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top-20-Doanh-nghiep.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Hội Đồng Quản Trị
Ông Phan Lê Thành Long
Thành viên HĐQT Độc lập
Hiện nay, Ông Long cũng giữ các chức vụ quan trọng của một số công ty có uy tín hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán như:
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
Giám đốc Hãng tư vấn AFA Research & Education.
Giám đốc Văn phòng Việt Nam Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc (CMA Australia).     
Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính Kế toán.
ÔNG PHẠM VĂN KHIÊM
Thành viên HĐQT Độc lập
Từ năm 2021 đến nay, Ông Phạm Văn Khiêm cũng đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội Địa lý môi trường Việt Nam – Tư vấn và đào tạo tầm nhìn. Trước đó, Ông từng làm Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Tư vấn và Đào tạo tầm nhìn. 
Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa Lý Đại học Tổng hợp Hà Nội và Thạc sĩ Khoa học Vật lý Vô tuyến.