/uploaded/banner-slide/slide%20home/Banner-APEA-2021-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top-20-Doanh-nghiep.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Hội Đồng Quản Trị
Ông Bùi Minh Tuấn
Chủ tịch HĐQT

Ông Bùi Minh Tuấn đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) từ ngày 06/07/2022. Đồng thời Ông là Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC).

Tốt nghiệp Cử nhân Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Ông Bùi Minh Tuấn đã có gần 20 năm kinh nghiệm về Quản trị, Điều hành, Marketing – Sale. Ông từng đảm nhiệm những vị trí quan trọng ở các công ty trong và ngoài nước, đồng thời là chuyên gia tư vấn cho một số tổ chức quốc tế.

Trong vai trò Chủ tịch, Ông chịu trách nhiệm về định hướng tầm nhìn, quản trị chiến lược, hỗ trợ Ban Điều hành với mục tiêu đưa TVB trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính chứng khoán hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

Ông Phạm Thanh Tùng
Phó Chủ Tịch HĐQT
Ông Phạm Thanh Tùng đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT của TVB từ năm 2010 đến nay. Ông đồng thời là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).
Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính –  Chứng Khoán. Ông đã đưa Tập đoàn trở thành đơn vị tiên phong về QLTS với trụ cột chính là: Tài chính – Chứng khoán và các dịch vụ khác trong hệ sinh thái QLTS.


 
Ông Phan Lê Thành Long
Thành viên HĐQT Độc lập
Hiện nay, Ông Long cũng giữ các chức vụ quan trọng của một số công ty có uy tín hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán như:
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
Giám đốc Hãng tư vấn AFA Research & Education.
Giám đốc Văn phòng Việt Nam Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc (CMA Australia).     
Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính Kế toán.
ÔNG PHẠM VĂN KHIÊM
Thành viên HĐQT Độc lập
Từ năm 2021 đến nay, Ông Phạm Văn Khiêm cũng đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội Địa lý môi trường Việt Nam – Tư vấn và đào tạo tầm nhìn. Trước đó, Ông từng làm Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Tư vấn và Đào tạo tầm nhìn. 
Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa Lý Đại học Tổng hợp Hà Nội và Thạc sĩ Khoa học Vật lý Vô tuyến.