/uploaded/banner-slide/slide%20home/Banner-APEA-2021-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Hội Đồng Quản Trị
BÀ PHẠM THỊ THANH HUYỀN
Chủ tịch HĐQT
Bà có nhiều năm kinh nghiệm quản lý HCNS, quản trị nhân lực, từng làm việc tại các tổ chức Quốc tế như: Cơ quan Phát triển Quốc tế Anh, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới,…
BÀ PHẠM THANH HOA
Thành viên HĐQT
Bà có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT của một số doanh nghiệp niêm yết.
BÀ NGUYỄN THỊ HẰNG
Thành viên HĐQT
Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nhân sự và điều hành. Bà đã có hơn 6 năm gắn bó, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Trí Việt. Trước đó, Bà từng đảm nhiệm: GĐ Nhân sự TVC; GĐ Khối Văn phòng TVB; GĐ điều hành TVC.
ÔNG PHẠM VĂN KHIÊM
Thành viên HĐQT Độc lập
Từ năm 2021 đến nay, Ông Phạm Văn Khiêm cũng đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội Địa lý môi trường Việt Nam – Tư vấn và đào tạo tầm nhìn. Trước đó, Ông từng làm Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Tư vấn và Đào tạo tầm nhìn. 
Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa Lý Đại học Tổng hợp Hà Nội và Thạc sĩ Khoa học Vật lý Vô tuyến.