/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

Quản lý cổ đôngDịch vụ Quản lý cổ đông tại TVB là dịch vụ mà TVB được sự ủy quyền của Tổ chức phát hành, thay mặt Tổ chức phát hành thực hiện các công việc liên quan đến cổ đông theo sự thống nhất giữa hai bên.
Với đội ngũ nhân viên tận tâm, cẩn thận, chu đáo, TVB sẽ cung cấp cho Cổ đông một dịch vụ quản lý an toàn, hiệu quả:
Dịch vụ quản lý cổ đông của TVB bao gồm:
•    Quản lý danh sách cổ đông
•    Chuẩn bị danh sách cổ đông cho các sự kiện doanh nghiệp
•    Quản lý chuyển nhượng cổ phiếu
•    Lưu ký chứng khoán khi cổ phiếu được niêm yết
•    Quản lý Thực hiện quyền