/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Ban lãnh đạo
Bà Trần Thị Rồng
Tổng Giám đốc - Cử nhân Trường ĐH Kinh tế
Bà Trần Thị Rồng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Kế toán. Bà từng làm Kế toán trưởng tại CTCK DVSC và từng làm Tổng Giám đốc CTCK Đại Việt. 
Ông Vũ Văn Toản
Quyền Phó Tổng Giám đốc
Ông Toản có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán. Từng làm việc tại CTCP Chứng khoán Click & Phone, CTCP Chứng khoán MBS, làm Giám đốc tài chính tại CTCP Quốc Hoa. 
Ông Lê Thanh Tùng
Kế toán Trưởng
Cử nhân Kế toán doanh nghiệp - ĐH Hồng Đức; Cử nhân Kế toán trưởng doanh nghiệp Học viện Tài chính Hà Nội. 

Trước khi được bổ nhiệm Kế toán trưởng TVB, Ông từng được bổ nhiệm Phó phòng Kế toán (2019); và phụ trách Phòng Kế toán (từ tháng 10/2021).