/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/BANNER-5%20apea2021.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Ban lãnh đạo
Bà Phùng Thị Thu Hà
Tổng Giám đốc
Cử nhân Khoa Kế toán – Tài Chính, ĐH Thương mại

Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán, từng làm việc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long. Trước khi được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc TVB, Bà giữ chức vụ Giám đốc Khối Nghiệp vụ TVB.
Ông Lê Thanh Tùng
Kế toán Trưởng
Cử nhân Kế toán doanh nghiệp - ĐH Hồng Đức; Cử nhân Kế toán trưởng doanh nghiệp Học viện Tài chính Hà Nội. 

Trước khi được bổ nhiệm Kế toán trưởng TVB, Ông từng được bổ nhiệm Phó phòng Kế toán (2019); và phụ trách Phòng Kế toán (từ tháng 10/2021).