/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg

Môi giới đầu tư


Môi Giới Đầu Tư Chứng Khoán Niêm Yết
Với một đội ngũ môi giới – tư vấn chuyên nghiệp, trung thực, am hiểu thị trường, TVB tự tin sẽ tư vấn cho khách hàng những thông tin thị trường chính xác nhất, hỗ trợ khách hàng trong việc phân tích thị trường, ngành nghề và đánh giá xu hướng thị trường để khách hàng có những quyết định tốt nhất phù hợp với mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của từng khách hàng.
Ngoài ra, với lợi thế công nghệ hiện đại, TVB đã tận dụng và kết hợp đối đa giữa con người và công nghệ để phục vụ khách hàng một cách hoàn hảo nhất, tối đa lợi ích của khách hàng. Khách hàng có thể đặt lệnh rất đơn giản và thuận tiện với các Phương thức sau:
  •  Đặt lệnh giao dịch trực tiếp: Khách hàng điền các thông tin vào phiếu lệnh và gửi trực tiếp cho nhân viên phòng môi giới tại sàn giao dịch của TVB.
  •  Đặt lệnh giao dịch trực tuyến qua Internet thông qua phần mềm giao dịch ETrading với độ bảo mật cao.
  •  Đặt lệnh giao dịch qua điện thoại.
  • Đặt lệnh qua Mobile APP
Với tất cả các phương thức đặt lệnh nêu trên, các lệnh giao dịch sẽ được chuyển vào hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán một cách nhanh nhất. Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn khớp lệnh ngay sau khi giao dịch được thực hiện.