/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png

Ủy thác đầu tưTập đoàn Trí Việt là nhận Ủy thác đầu tư từ Quý khách hàng, với tỷ suất sinh lời bình quân đạt khoảng 25-30%/năm (+/- 5%).
Trong những năm qua, hoạt động thế mạnh của Sản phẩm Ủy thác đầu tư của chúng tôi có ưu điểm:
Không thu phí quản lý tài khoản (các quỹ đầu tư thu khoản phí này thường là 1.5-2%),
  •   Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng cao,
  •   Tiết kiệm tối đa thời gian cho Quý khách hàng dựa trên sự chuyên môn hóa trong hoạt động đầu tư.
Chiến lược đầu tư của Trí Việt là luôn đảm bảo an toàn và quản trị đầu tư chuyên nghiệp. Chúng tôi tập trung phân tích tình hình kinh tế quốc tế, kinh tế vĩ mô trong nước; chu kỳ các ngành nghề, lĩnh vực; đánh giá và lựa chọn những Doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hiệu quả hoạt động tốt, quản trị tiên tiến và minh bạch thông tin để đưa vào danh sách tìm kiếm đầu tư. Sau khi phân tích kỹ tình hình tài chính, hoạt động; chúng tôi liên tục đi thăm doanh nghiệp, trao đổi trực tiếp, cập nhật thường xuyên với Ban lãnh đạo để hiểu sâu hơn về doanh nghiệp mục tiêu. Ngoài việc áp dụng phân tích cơ bản, Trí Việt còn kết hợp phân tích kỹ thuật, diễn biến thị trường, các thông tin bất thường và các yếu tố liên quan khác để quyết định đầu tư, nhằm tối đa hóa hiệu quả.
Chỉ khi đã hội đủ các điều kiện để giải ngân về yếu tố cơ bản, kỹ thuật thì Hội đồng Đầu tư mới bỏ phiếu thông qua/không thông qua cơ hội đầu tư, cũng như cách thức và thời điểm triển khai. Sau khi giải ngân, các khoản đầu tư được theo dõi bằng hệ thống báo cáo, quản trị danh mục chuyên nghiệp, bám sát các diễn biến, thông tin liên quan về cổ phiếu và thường xuyên cập nhật tình hình kinh doanh từ doanh nghiệp. Khoản đầu tư sẽ được thoái vốn khi đạt lợi nhuận kỳ vọng và/hoặc yếu tố quyết định đầu tư không còn đủ hấp dẫn.
Hoạt động Ủy thác đầu tư được thực hiện bởi Hội đồng Đầu tư gồm những thành viên có kiến thức chuyên môn sâu, kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán, đạo đức nghề nghiệp, và trên hết là sự tận tâm, tận lực, uy tín, vì quyền lợi Khách hàng và danh dự nghề nghiệp.