/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC ĐIỂM "CẮT LỖ & CHỐT LỜI"?

Cắt lỗ và Chốt lời là hai nguyên tắc rất quan trọng trong đầu tư chứng khoán.

Cắt lỗ sẽ giúp nhà đầu tư bảo vệ nguồn vốn và kiểm soát được rủi ro trong trường hợp giá diễn biến xấu. Chốt lời sẽ cho phép bạn thu lợi nhuận khi giá đạt đến một điểm nhất định.

XÁC ĐỊNH ĐIỂM CẮT LỖ
Xác định điểm cắt lỗ khi thủng các vùng hỗ trợ trọng yếu. Các vùng hỗ trợ trọng yếu bao gồm các vùng đỉnh/đáy trong quá khứ, trendline (đường xu hướng), các đường trung bình động (MA)…
Hoặc theo cách đơn giản nhất là: Mỗi nhà đầu tư sẽ có khẩu vị rủi ro nhất định (ví dụ 5%, 8%...), khi giá cổ phiếu giảm đạt đến mức chịu đựng thì nhà đầu tư nên thực hiện việc cắt lỗ.

XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỐT LỜI
Cách đơn giản nhất là khi giá tăng đạt mức kỳ vọng của nhà đầu tư (10%, 15%...) hoặc khi nhà đầu tư xác định giá sẽ khó có thể tăng thêm được nữa thì việc chốt lời sẽ được thực hiện.

Các tin khác