/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

TÍCH SẢN CỔ PHIẾU CÙNG VIỆC PHÂN BỔ DANH MỤC ĐẦU TƯ

  • Về số lượng cổ phiếu:
"Không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ" dường như là quy tắc bất di bất dịch, nhưng cũng không nên dàn trải quá mức danh mục đầu tư dẫn đến khó kiếm soát. Nhà đầu tư nên phân bổ vào danh mục khoảng 5 -10 cổ phiếu tùy thuộc vào lượng vốn đầu tư của mình và độ hiểu biết về các ngành, các cổ phiếu.
  •  Về loại cổ phiếu:
Đối với mỗi ngành nghề, Nhà đầu tư nên chọn 1-2 cổ phiếu. Khi đó việc đa dạng hóa mới có ý nghĩa, bởi thông thường các cổ phiếu của cùng 1 ngành sẽ có độ biến động và rủi ro tương đồng nhau.
  • Về chiến lược giải ngân:
Với mục đích tích sản, Nhà đầu tư nên mua đều một khoản bằng nhau hàng tháng và duy trì đều đặn trong một thời gian dài. Khi đó, Nhà đầu tư sẽ mua được cổ phiếu ở mức giá bình quân trung bình và sẽ được hưởng lợi nhuận từ sự tăng trưởng và cổ tức từ cổ phiếu.

Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) mang đến những sản phẩm, dịch vụ an toàn và hiệu quả giúp Nhà đầu tư hạn chế rủi ro, xây dựng danh mục để đầu tư, tích lũy hiệu quả.
Để được hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm, Quý Khách liên hệ Hotline: 024 3722 4999
Nhà đầu tư cũng có thể tìm kiếm thêm thông tin về kênh đầu tư khác tại: http://tcorp.vn/san-pham-dich-vu/
Bên cạnh đó, để đăng ký Mở Tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến, hãy truy cập ngay ứng dụng TVB Mobile Trade hoặc đường link sau: https://ekyc.tvsc.vn/dang-ky-tai-khoan
Hỗ trợ Mở Tài khoản ngay trong phiên Giao dịch liên hệ hotline: 1900 96 96 88

Các tin khác