/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

CHỦ ĐỘNG VỚI TÀI CHÍNH CÁ NHÂN: NÊN LÀM NHƯ THẾ NÀO?


Xu hướng thị trường luôn thay đổi liên tục tạo ra nhiều nguy cơ khủng khoảng về kinh tế, biến động,… đòi hỏi mỗi Nhà đầu tư cần kiểm soát và quản lý tốt tài chính cá nhân.
Cùng với khoản tài chính đầu tư, Nhà đầu tư tập trung vào tài chính cá nhân để giúp:
  • Mức sống ổn định, tăng trưởng theo thời gian;
  • Tích luỹ được tài sản, tiền cho những thời khắc quan trọng;
  • Các tài sản tích luỹ được bảo vệ, quản trị rủi ro tốt;
  • Tự do về tài chính.
Để đạt được những điều đó, Nhà đầu tư có thể làm gì?
  • Chủ động sớm nhất hoạch định tài chính cá nhân và kết hoạch thực hiện cụ thể, có thể trao đổi với chuyên gia để hoàn thiện;
  • Đánh giá lại các tài sản, thu/chi để hợp lý hóa từ đó tạo ra các tài sản sinh lời nhiều hơn, vừa hướng đến mục tiêu tích lũy vừa tạo ra được 1 dòng tiền định kỳ để đầu tư cho tương lai;
  • Đầu tư số tiền, dòng tiền của bạn vào phương tiện đầu tư phù hợp với bối cảnh và mục tiêu của mình;
  • Quản trị rủi ro của các tài sản đầu tư.

Với kinh nghiệm dày dặn cùng sự tận tâm, chuyên nghiệp, đội ngũ chuyên viên của Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) luôn sẵn sàng hỗ trợ để tư vấn giúp các Nhà đầu tư hạn chế rủi ro, xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả.

Để được hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm, Quý Khách liên hệ Hotline: 024 3722 4999

Các tin khác