/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

Q&R: TÔI MUỐN HỎI VỀ CÁCH THỨC THÊM TIỀN GIAO DỊCH TRONG TÀI KHOẢN NHƯ THẾ NÀO?

Q&A: ĐẦU TƯ TÍCH GÓP - GIẢI ĐÁP CÙNG T-CORP 

Nhà đầu tư: Tôi muốn hỏi về cách thức thêm tiền giao dịch trong tài khoản như thế nào?
 

Nhà đầu tư đã đăng ký mở tài khoản tại CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) muốn nộp thêm tiền giao dịch trong tài khoản vui lòng thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Chọn Đơn vị thụ hưởng là TVB
  • Bước 2: Tùy chọn số Tài khoản Ngân hàng của TVB theo Danh sách được cung cấp
  • Bước 3: Chọn Tên Ngân hàng, Chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch của Ngân hàng tương ứng với số Tài khoản
  • Bước 4: Điền đầy đủ thông tin và nội dung nộp tiền bao gồm: Nộp tiền vào Tài Khoản <Số Tài khoản> <Tên Tiểu khoản> của <Tên chủ Tài khoản>
Nhà đầu tư lưu ý:
Thời gian nộp vào Tài khoản giao dịch Chứng khoán: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
  • Sáng: 8h00 - 11h30
  • Chiều: 13h00 - 16h00
Riêng đối với Khách hàng nộp tiền vào Tài khoản giao dịch Chứng khoán để thực hiện việc thu nợ trong ngày, thời gian tiếp nhận giao dịch muộn nhất là 15h45' hàng ngày.

Chi tiết xem thêm tại: http://tvsc.vn/dich-vu-tai-chinh1/

Để được hỗ trợ và tư vấn, nhà đầu tư liên hệ Hotline: 024 3722 4999/ 024 6273 2059

Các tin khác