/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg

Tin TVB

ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, NHÀ ĐẦU TƯ CẦN TUÂN THỦ 3 NGUYÊN TẮC NÀY

  • Xác định thời gian đầu tư - Ngắn hạn hay Dài hạn
Trước khi muốn bước chân vào con đường đầu tư chứng khoán. Nhà đầu tư nên xác định thời gian bạn muốn đầu tư, chiến lược đầu tư phù hợp với thị trường.
Xác định được khoảng thời gian đầu tư đúng đắn. Giúp nhà đầu tư có những cái nhìn cận cảnh nhất về giá của từng loại cổ phiếu.
  • Không đầu tư theo cảm tính
Chứng khoán là một thị trường với đầy những biến động khó ngờ. Những nhà đầu tư bằng cảm tính thường là những người thất bại đầu tiên.
Khi đưa ra quyết định đầu tư vào một cổ phiếu nào đó. Thay vì đầu tư vào những cổ phiếu “yêu thích” mà cố tình phớt lờ đi những diễn biến xấu của thị trường. Nhà đầu tư nên dành thời gian nghiên cứu các bảng báo cáo, phân tích thị trường.
  • Luôn có kế hoạch đề phòng trước những biến động của thị trường
Thị trường chứng khoán biến động không ngừng. Vì thế không thể phán đoán chính xác diễn biến của cổ phiếu trong tương lai. Có thể hôm nay cổ phiếu đang tăng nhưng biết đâu ngày mai nó sẽ giảm mạnh.

 Nhà đầu tư nên có kế hoạch để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Kế hoạch được đưa ra càng chi tiết, khả năng ứng phó với những biến động trên thị trường càng cao.

Các tin khác