/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

LỰA CHỌN PHÂN BỔ TÀI SẢN NHƯ THẾ NÀO LÀ HỢP LÝ?


Đây cũng là câu hỏi thường gặp của nhiều nhà đầu tư cá nhân. Có thể nhìn nhận danh mục tài sản không chỉ là cổ phiếu, hay trái phiếu mà còn là tiền mặt, bất động sản, vàng,... Sau khi đã đạt được một số mục tiêu cá nhân như có nhà ở, trả hết nợ, duy trì tiền mặt dự phòng trên 6 tháng chi tiêu cùng bảo hiểm đầy đủ, nhà đầu tư hoàn toàn có thể phân bổ tài sản vào các kênh đầu tư khác như cổ phiếu, trái phiếu,...

Với những người cao tuổi, tỷ lệ phân bổ danh mục đầu tư tài chính thường hướng đến sự an toàn. Nhưng với những người trẻ tuổi, tỷ lệ phân bổ vào cổ phiếu thường chiếm tỷ lệ cao hơn.

Danh mục cổ phiếu có thể phân bổ vào 5-10 mã với tình hình tài chính lành mạnh, dòng tiền kinh doanh tốt, có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Với nhiều nhà đầu tư trẻ, chọn đầu tư cổ phiếu trong danh mục vẫn là một trong những cơ hội tốt để khởi động con đường đầu tư tích sản cho tương lai.

Nhà đầu tư có thể tìm đến sự hỗ trợ từ chuyên viên Tài chính để giúp xác định mục tiêu đầu tư và tạo ra một chiến lược lành mạnh để hoàn thành.

Để được hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm, Nhà đầu tư liên hệ Hotline: 024 3722 4999

Hãy tải ứng dụng TVB MOBILE TRADE hoặc truy cập đường link: https://ekyc.tvsc.vn/dang-ky-tai-khoan để đăng ký mở tài khoản. Liên hệ Hotline: 1900 96 96 88 để được hỗ trợ mở Tài khoản ngay trong phiên Giao dịch.

Các tin khác