/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg

Tin TVB

5 THUẬT NGỮ VỀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN


Nắm chắc các thuật ngữ chứng khoán một cách rõ ràng, chính xác sẽ là lợi thế rất lớn cho nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán, giúp nhà đầu tư hiểu rõ diễn biến thị trường, đọc hiểu và xử lý thông tin thu nhận được.
  1. Thị trường bò : Thị trường giá lên, nhà đầu tư dự đoán giá cổ phiếu tăng.
  2. Thị trường gấu : Thị trường giá xuống, nhà đầu tư dự đoán giá cổ phiếu xuống và là thời điểm thích hợp để bán khống cổ phiếu.
  3. Môi giới : Là người trung gian, tư vấn mua hoặc bán chứng khoán để hưởng phí giao dịch.
  4. Sở giao dịch chứng khoán : Là nơi nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu.
  5. Hệ số Beta : Là thước đo về sự liên hệ giữa giá của cổ phiếu và sự chuyển động của toàn bộ thị trường.
 Nhà đầu tư có thể tìm đến sự hỗ trợ từ chuyên viên Tài chính Chứng khoán Trí Việt (TVB) để giúp xác định mục tiêu đầu tư và tạo ra một chiến lược lành mạnh để hoàn thành.
Bên cạnh đó, để đăng ký mở tài khoản, hãy tải ngay ứng dụng TVB MOBILE TRADE hoặc truy cập đường link: https://ekyc.tvsc.vn/dang-ky-tai-khoan

>>> Liên hệ Hotline: 1900 96 96 88 để được hỗ trợ mở Tài khoản ngay trong phiên Giao dịch.

Các tin khác