/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

TVB Thông báo bổ sung APS vào danh mục GDKQ (04/10/2021)

Nội dung thông báo:
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày 04/10/2021, trong đó:
-    Thêm mới 01 mã APS vào danh mục.
Thông báo bổ sung APS vào DMKQ (đính kèm).
Trân trọng.

Các tin khác