/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

TVB Thông báo bổ sung BNA, BCG vào danh mục GDKQ (20/08/2021)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày 20/08/2021, trong đó:
-    Thêm mới 02 mã BNA, BCG vào danh mục.
Thông báo bổ sung BNA, BCG vào DMKQ (đính kèm).
Trân trọng.

Các tin khác