/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

TVB Thông báo bổ sung DL1, TRA vào danh mục GDKQ (27/08/2021)
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày 27/08/2021, trong đó:
-    Thêm mới 02 mã DL1, TRA vào danh mục.
Thông báo bổ sung DL1, TRA vào DMKQ (đính kèm).
Trân trọng
 

Các tin khác