/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

TVB Thông báo bổ sung VKC vào danh mục GDKQ (27/09/2021)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày 27/09/2021, trong đó:
-    Thêm mới 01 mã VKC vào danh mục.
Thông báo bổ sung VKC vào DMKQ (đính kèm).
Trân trọng.

Các tin khác