/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH CÓ ĐẢM BẢO KHÔNG?


Ngoài cổ phiếu, thị trường chứng khoán hiện nay còn có các công cụ tài chính khác hỗ trợ Nhà đầu tư sinh lợi nhuận, điển hình phải kể đến sản phẩm Chứng khoán phái sinh.
Mặc dù rất “hấp dẫn” với cơ chế hoạt động linh hoạt và sự đa dạng sản phẩm, nhưng những khác biệt của Chứng khoán phái sinh vẫn khiến Nhà đầu tư F0 không khỏi nghi ngại liệu Chứng khoán phái sinh có thật sự đảm bảo?
Câu trả lời là Nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm khi đầu tư sản phẩm Chứng khoán phái sinh.
Trên thực tế Nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng, bất cứ sản phẩm chứng khoán nào cũng đều tiềm ẩn những rủi ro không chỉ riêng Chứng khoán phái sinh.
Nhà đầu tư có thể hạn chế rủi ro bằng cách trau dồi kiến thức mới và tham khảo các báo cáo phân tích từ các công ty chứng khoán, các trang tin tức uy tín. Bên cạnh những rủi ro, Nhà đầu tư cũng cần nhìn vào những ưu điểm của Chứng khoán phái sinh để thấy được tiềm năng của sản phẩm rất đáng đầu tư này, bao gồm:
  • Phòng ngừa rủi ro biến động giá: Nhà đầu tư nếu dự đoán được mức giá của một tài sản cơ sở sẽ tăng hoặc giảm trong tương lai họ sẽ giảm thiểu rủi ro biến động giá bằng việc mua hoặc bán hàng hóa với giá ở thời điểm hiện tại nhờ hợp đồng tương lai.
  • Bán khống chứng khoán: Nhà đầu tư có thể bán các chứng khoán phái sinh ngay cả khi không có tài sản cơ sở.
  • Tính thanh khoản cao: Chứng khoán phái sinh có tính thanh khoản cao do sản phẩm này được niêm yết và giao dịch tập trung trên Sở giao dịch chứng khoán.
  • Lợi ích đòn bẩy tài chính: Nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ một phần tài sản nhưng được giao dịch với cổ phiếu có giá trị gấp nhiều lần số tiền ký quỹ, mang lại lợi thế đầu tư.
Với nhiều ưu điểm như có lợi thế đòn bẩy, thanh khoản cao và giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro cũng như thu về lợi nhuận ngay cả khi thị trường biến động, Chứng khoán phái sinh là một trong nhưng sản phẩm hấp dẫn nhất thị trường.

Các tin khác