/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

TVB VƯỢT HƠN 100% KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN SAU 9 THÁNG

Theo báo cáo tài chính quý 3/2021, CTCP Chứng khoán Trí Việt (HOSETVB) ghi nhận lãi 9 tháng đầu năm gần 202 tỷ đồng, sớm vượt chỉ tiêu đặt ra. Dự kiến, Công ty sẽ nâng chỉ tiêu kế hoạch lên 300 tỷ đồng, gấp 3 lần chỉ tiêu trước đó. 

Trong quý 3, TVB ghi nhận doanh thu tăng mạnh ở cả mảng cho vay lẫn môi giới chứng khoán. Doanh thu môi giới chứng khoán gấp hơn 2.2 lần cùng kỳ, đạt 31 tỷ đồng, lãi các khoản cho vay và phải thu tăng 20% lên mức 24.6 tỷ đồng. Nhờ vậy, doanh thu hoạt động của Công ty tăng gần 60% lên mức 62.4 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn ghi nhận hơn 21 tỷ đồng thu nhập khác, gấp 3.4 lần cùng kỳ.

Kinh doanh khởi sắc trong quý 3, TVB báo lãi trước thuế 48.3 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng 2021 của TVB

Nguồn: BCTC quý 3/2021 của TVB

Tổng tài sản của TVB tại thời điểm cuối quý 3, ở mức 1,670 tỷ đồng, tăng 74% so với đầu năm. Dự nợ cho vay đạt hơn 853 tỷ đồng, tăng gần 48% trong 9 tháng.

Tại thời điểm này, Công ty ghi nhận gần 490 tỷ đồng tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) với các cổ phiếu nổi bật như FPTHPGMWGDXGTCB.

Nâng kế hoạch kinh doanh 2021, chào bán cổ phần cho nhà đầu tư ngoại

Sau 9 tháng đầu, TVB ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 305 tỷ đồng, tăng 176% và lãi sau thuế gần 202 tỷ đồng, tăng gần 270%. Với kết quả này, Công ty đã vượt hơn 100% kế hoạch lợi nhuận được đề ra trước đó.

Sớm vượt lợi nhuận, TVB đang lên kế hoạch nâng chỉ tiêu kinh doanh lên mức cao hơn. Sắp tới, Công ty sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ động để nâng chỉ tiêu lợi nhuận gấp 3 lần lên mức 300 tỷ đồng. Chỉ tiêu tổng doanh thu cũng được nâng lên mức 450 tỷ đồng, tăng 88% so với trước đó.

Kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh của TVB

Nguồn: TVB

Công ty cũng sẽ lấy ý kiến về việc dành 30% room cho nhà đầu tư nước ngoài và chào bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài với giá 30,000 đồng/cp.

Song song đó, công ty mẹ của TVB - CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNXTVC) cũng đang thực hiện nâng kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất lên mức 700 tỷ đồng, gấp 3.5 lần. Đồng thời, TVC sẽ nới room ngoại lên 30% và chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại với mức giá 30,000 đồng/cp.

Kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh của TVC

Nguồn: TVC
Đông Tư

FILI

Các tin khác