/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

BẠN ĐÃ BIẾT CÁCH PHÂN BIỆT CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ VÀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH?


Để đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân, Nhà đầu tư cần hiểu rõ đặc điểm, bản chất cơ bản của mỗi loại thị trường. Cùng TVB so sánh đặc điểm cơ bản của hai loại thị trường này nhé:
  • Tài sản cơ sở
- Chứng khoán cơ sở: Bản chất chứng khoán cơ sở là giao dịch các loại cổ phiếu của các công ty niêm yết được phát hành ra.
- Chứng khoán phái sinh: Đây là tài sản được tạo ra dựa trên chỉ số VN30, nhà đầu tư sẽ giao dịch dựa trên Hợp đồng tương lai.
  •  Phương thức sinh lời
- Chứng khoán cơ sở: Khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ kỳ vọng chứng khoán cơ sở tăng giá, công ty niêm yết cổ phiếu làm ăn tốt để từ đó được trả cổ tức. [80% thắng dài hạn]
- Chứng khoán phái sinh: Với Hợp đồng tương lai, nhà đầu tư sẽ không được trả cổ tức mà sẽ kiếm lợi nhuận từ chỉ số tạo ra dựa trên tài sản cơ sở. Khi chỉ số tăng, hợp đồng tương lai tăng nhà đầu tư sẽ bán hợp đồng để kiếm lời [60% thắng dài hạn].
  •  Số vốn tối thiểu:
- CKCS: >2 triệu
- CKPS: >20 triệu
  •  Thời gian đầu tư
- Chứng khoán cơ sở: Khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư hi vọng sẽ nắm giữ trong thời gian dài vì bản chất cổ phiếu có giá trị trọn đời với doanh nghiệp.
- Chứng khoán phái sinh: Hợp đồng tương lai đều tồn tại trong một thời điểm nhất định. Thời gian cho Hợp đồng tương lai sẽ kéo dài trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và dài nhất là 6 tháng.
  •  Bán khống chứng khoán
- Chứng khoán cơ sở: Nhà đầu tư muốn mua số lượng cổ phiếu nhất định cần phải có số tiền tương ứng thì mới có thể giao dịch. Việc bán khống sẽ bị cấm hoặc hạn chế ở một số thị trường.
- Chứng khoán phái sinh: Với chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư chỉ cần có một phần giá trị tài sản là có thể bắt đầu giao dịch. Việc bán khống được phép tồn tại trên thị trường này.
  •  Xu hướng thị trường
- Chứng khoán cơ sở: Cổ phiếu chủ yếu kiếm lời được nhờ thị trường lên.
- Chứng khoán phái sinh: Kiếm lời được khi thị trường lên và xuống.

Chứng khoán cơ sở sẽ phù hợp với tất cả nhà đầu tư từ F0 đến Fn còn muốn đầu tư - Chứng khoán phái sinh bạn cần có khoảng thời gian đầu tư chứng khoán cơ sở và có độ thấu hiểu thị trường nhất định thì mới nên đầu tư vào thị trường này.

Các tin khác