/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

TVB Thông báo loại mã CET, DNM, ASP, BCE, PVD, VDS, VIP khỏi Danh mục Giao dịch ký quỹ (05/09/2022)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày 05/09/2022, trong đó:
-    Loại mã CET, DNM, ASP, BCE, PVD, VDS, VIP khỏi danh mục.
Thông báo loại mã CET, DNM, ASP, BCE, PVD, VDS, VIP khỏi DMGDKQ (đính kèm).
Trân trọng.

Các tin khác