/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

TVB Thông báo loại mã ITA khỏi Danh mục Giao dịch ký quỹ (30/08/2022)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày 30/08/2022, trong đó:
-    Loại mã ITA khỏi danh mục.
Thông báo loại mã ITA khỏi DMGDKQ (đính kèm).
Trân trọng.

Các tin khác