/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

TVB Thông báo loại mã SHS và NDN khỏi danh mục GDKQ (22/08/2022)


Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày 22/08/2022, trong đó:
-    Loại mã SHS và NDN khỏi danh mục.
Thông báo loại mã SHS và NDN khỏi DMGDKQ (đính kèm).
Trân trọng.

Các tin khác