/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/BANNER-5%20apea2021.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg

TỔNG GIÁM ĐỐC - CHỨNG KHOÁN TVB

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


I. Vai trò và mục đích công việc:
1. Tham mưu, xây dựng, tổ chức cơ cấu, chịu trách nhiệm điều hành quản lý, giám sát các hoạt động và quy trình đang tiến hành trong nội bộ doanh nghiệp.
2. Chịu trách nhiệm đảm bảo các bộ phận chức năng vận hành ngăn nắp, theo luồng lạch, hoạt động kinh doanh tăng trưởng bền vững.

3. Chủ trì xử lý những vấn đề phối hợp liên khối, liên công ty và xem xét xử lý những kiến nghị của các khối phòng trong phạm vi phụ trách.


II. Nhiệm vụ cụ thể:

1.Tham mưu cho Hội đồng Quản trị

- Tham mưu và đề xuất cho HĐQT xây dựng chiến lược phát triển Công ty ngắn, trung, dài hạn; xây dựng kế hoạch, ngân sách hoạt động, kinh doanh hàng năm trình HĐQT phê duyệt; 

- Tham mưu cho HĐQT và Ban TGĐ các chiến lược/phương án phát triển kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, kiểm soát hoạt động kinh doanh, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty

- Tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát triển khai kế hoạch hoạt động của Công ty sau khi được HĐQT phê duyệt          

- Báo cáo và đề xuất với HĐQT giải quyết các công việc vượt thẩm quyền                        

2. Hoạt động quản lý và điều hành:

- Tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, chính sách, chiến lược phát triển Công ty sau khi đã được HĐQT phê duyệt.

- Quản lý, giám sát các hoạt động vận hành của các khối, phòng trong Công ty.

- Chịu trách nhiệm về kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước Ban điều hành và HĐQT.                                                  

3. Đối ngoại cơ quan chức năng quản lý có liên quan:

Đại diện Công ty thiết lập, duy trì và thúc đẩy các mối quan hệ với các cơ quan Ban/ Ngành chức năng quản lý có liên quan.        

4. Chế độ báo cáo:

Thực hiện báo cáo định kỳ, các báo cáo về hoạt động quản trị điều hành hàng tuần/tháng/quý/năm gửi cho CT HĐQT/ HĐQT   


B. YÊU CẦU


1. Học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành liên quan
- Có chứng chỉ hành nghề Phân tích/QL Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

2. Kinh nghiệm chuyên môn:

- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm tại các vị trí Qly cấp cao trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Am hiểu và có kinh nghiệm về sản phẩm dịch vụ trong thị trường chứng khoán. Có kiến thức chung về Tài chính - Kế toán; Phân tích đầu tư ; Dịch vụ Khách hàng; Phát triển kinh doanh… để vận hành.

- Có nền tảng về quản trị, kiến thức chuyên sâu về mặt chiến lược và tài chính; khả năng phân tích và hoạch định chiến lược.

- Nắm vững các quy định của Pháp luật liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán.

- Có kỹ năng quản lý – tư duy lãnh đạo, tổ chức thực hiện công việc;
 

C. QUYỀN LỢI
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần, hoặc phát sinh theo yêu cầu của HĐQT

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;

- Lương theo thỏa thuận

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy

- Thưởng đánh giá 06 tháng/ cuối năm theo kết quả công việc và kết quả kinh doanh của cty, đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm theo kết quả công việc.

- Thưởng các kỳ lễ Tết (Tết cổ truyền, Tết Dương lịch 1/1, Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, Quốc tế lao động 1/5, Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc Khánh 2/9), Quà mừng quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Trung thu,...


D. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Ứng viên quan tâm đến vị trí tuyển dụng, vui lòng gửi CV cập nhật về email tuyendung@tcorp.vn để ứng tuyển

Tiêu đề email ghi rõ:  HN_Vị trí ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HN_Chuyên viên phân tích _Lê Thị A)

Liên hệ Ms Hoa (P. Tuyển dụng) - 0944.264.293 để được hỗ trợ thông tin về vị trí tuyển dụng của TVB tại khu vực HN

Đăng ký ứng tuyển