/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

TVC VÀ TVB TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

Trong tuần này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (MCK: TVB) sẽ tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021 tại Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 
 


Thời gian cụ thể như sau:
  • ĐHĐCĐ bất thường lần 1 của TVB: diễn ra vào 14h ngày 12/11/2021
  • ĐHĐCĐ bất thường lần 1 của TVC: diễn ra vào 14h ngày 13/11/2021
Quý Cổ đông vui lòng tham khảo và tải tài liệu họp trên website chính thức của 2 Công ty theo đường link:
  • https://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/
  • http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/
Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Quý Cổ đông vui lòng đăng ký với Phòng Hành chính Nhân sự:
  • TVB: 024 6273 2059 (máy lẻ 8667); Email: quanhecodong@tvsc.vn
  • TVC: 024 3722 4999 (máy lẻ 6500); Email: tcorp@tcorp.vn
Quý Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 vui lòng mang theo bản CMND/CCCD, thư mời họp và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự dược ủy quyền bởi Cổ đông).
 

Các tin khác