/uploaded/banner-slide/slide%20home/Banner-APEA-2021-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top-20-Doanh-nghiep.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Hội Đồng Quản Trị
Ông Phan Lê Thành Long

Ông Phan Lê Thành Long

Thành viên HĐQT Độc lập
Hiện nay, Ông Long cũng giữ các chức vụ quan trọng của một số công ty có uy tín hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán như:
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
Giám đốc Hãng tư vấn AFA Research & Education.
Giám đốc Văn phòng Việt Nam Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc (CMA Australia).     
Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính Kế toán.