/uploaded/banner-slide/slide%20home/Banner-APEA-2021-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top-20-Doanh-nghiep.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Hội Đồng Quản Trị
Ông Phạm Thanh Tùng

Ông Phạm Thanh Tùng

Phó Chủ Tịch HĐQT
Ông Phạm Thanh Tùng đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT của TVB từ năm 2010 đến nay. Ông đồng thời là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).
Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính –  Chứng Khoán. Ông đã đưa Tập đoàn trở thành đơn vị tiên phong về QLTS với trụ cột chính là: Tài chính – Chứng khoán và các dịch vụ khác trong hệ sinh thái QLTS.