/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

TVB Thông báo loại mã EBS và KDM khỏi danh mục GDKQ (19/04/2022)

Nội dung thông báo:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày 19/04/2022, trong đó:
-    Loại 02 mã EBS và KDM khỏi danh mục.
Thông báo loại EBS và KDM khỏi DMGDKQ (đính kèm).
Trân trọng.

Các tin khác