/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

TVB Thông báo loại mã CTI khỏi danh mục GDKQ (05/04/2022)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày 05/04/2022, trong đó:
-    Loại 01 mã CTI khỏi danh mục.
Thông báo loại CTI khỏi DMGDKQ (đính kèm).
Trân trọng.

Các tin khác