/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-5.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Banner-APEA-2021-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/cover-tet.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%205CK%20%20%2020210823.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top-20-Doanh-nghiep.jpg

Cơ hội nghề nghiệp

STT
Vị trí ứng tuyển
Đơn vị
Địa điểm
Hạn nộp HS
Ứng tuyển
01
Hội sở Hà Nội
Tòa ACB, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, HN
30/09/2022
02
Hội sở Hà Nội
Tòa ACB, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, HN
30/09/2022
03
Hội sở Hà Nội
Tòa ACB, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, HN
30/09/2022
04
Hội sở Hà Nội
Tòa ACB, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, HN
30/09/2022
05
Hội sở Hà Nội
Tòa ACB, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, HN
30/09/2022
06
Hội sở Hà Nội
Tòa nhà ACB, 142 Đội Cấn, Ba Đình, HN
23/09/2022
07
Sở Giao dịch Hồ Chí Minh
Tầng 2 Tòa nhà Topaz, 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
01/09/2022
08
Sở Giao dịch Hồ Chí Minh
Tầng 2 Tòa nhà Topaz, 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
31/08/2022
09
Sở Giao dịch Hồ Chí Minh
Tầng 2 Tòa nhà Topaz, 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
30/08/2022
10
Sở Giao dịch Hồ Chí Minh
Tầng 2 Tòa nhà Topaz, 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
29/08/2022
11
Sở Giao dịch Hồ Chí Minh
Tầng 2 Tòa nhà Topaz, 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
28/08/2022