/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

VÌ SAO CẦN XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐẦU TƯ PHÙ HỢP?


Nhà đầu tư cần xác định thời gian đầu tư rõ ràng trước khi thực hiện, bởi điều đó sẽ giúp bạn quyết định những lựa chọn đầu tư nào là phù hợp với mục tiêu.

Với thời gian đầu tư ngắn hạn, Nhà đầu tư thường được các tư vấn viên khuyến khích chọn những khoản đầu tư ổn định, ít biến động hơn. Còn với thời gian đầu tư dài hạn, biến động ngắn hạn có thể chấp nhận được.

Nếu không xác định thời gian đầu tư rõ ràng, việc lựa chọn danh mục đầu tư thích hợp chỉ là dự đoán, trong khi đầu tư cần liên quan đến việc đưa ra các quyết định đúng đắn dựa theo tình hình tài chính và hoàn cảnh của bạn.

Trường hợp thời gian đầu tư thay đổi, từ mục tiêu dài hạn rút xuống ngắn hơn, điều quan trọng bạn cần xác định lại thời gian đầu tư theo định kỳ sao cho phù hợp hơn.

Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia hay tư vấn, bạn có thể xác định thời gian đầu tư cho các mục tiêu, cũng như đề nghị các khoản đầu tư thích hợp với thời gian đầu tư đó, đồng thời để điều chỉnh danh mục đầu tư của bạn.

Để được hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm đầu tư, Quý Khách liên hệ Hotline: 024 3722 4999. Bên cạnh đó, để được hỗ trợ và tư vấn trong phiên Giao dịch, hãy liên hệ Hotline: 1900 96 96 88

Các tin khác