/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg

Tin TVB

SÀNG LỌC PHÂN LOẠI CÁC LOẠI CỔ PHIẾU CƠ BẢN


Theo các chuyên gia, nhà đầu tư nên sàng lọc cổ phiếu thành 5 nhóm với mức độ rủi ro tăng dần trước khi quyết định đầu tư.
  • Cổ phiếu tăng trưởng Đây là cổ phiếu của những doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong nhiều năm và có thể nhìn thấy sự tăng trưởng trong ít nhất 2 năm tiếp theo từ hoạt động kinh doanh hiện hữu hoặc dự án mới. Yếu tố làm giảm giá cổ phiếu là các mảng kinh doanh bão hoà trong khi các dự án mới triển khai tiêu tốn nhiều chi phí, chưa gặt hái thành quả.
  • Cổ phiếu có cổ tức ổn định Những doanh nghiệp chia cổ tức ổn định thường kinh doanh hiệu quả trong nhiều năm liên tiếp, tình hình tài chính lành mạnh. Đây là những cổ phiếu được lựa chọn với vai trò phòng thủ, biến động giá ít và phù hợp cho nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp.
  • Cổ phiếu chu kỳ Đây là những cổ phiếu tăng hoặc giảm mạnh trong một khoảng thời gian vì doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp biến động mạnh theo giá cả hàng hoá, tiền tệ, chi phí... Để tìm kiếm những cổ phiếu này, nhà đầu tư cần quan sát giá cả, chính sách, dòng tiền trên thị trường chứng khoán và xác định độ dài một chu kỳ để quyết định thời gian nắm giữ.
  • Cổ phiếu của doanh nghiệp có tài sản ngầm Tài sản ngầm là các tài sản chưa được đề cập nhiều trong công tác quan hệ đầu tư của doanh nghiệp, như bất động sản, trữ lượng quặng mỏ, tiền mặt và thậm chí là nợ xấu. Những cổ phiếu của các doanh nghiệp có tài sản ngầm thường èo uột, giá thấp và mất hút thanh khoản. Tuy nhiên đây là nhóm cổ phiếu dễ có biên lợi nhuận cao nếu tham gia đúng thời điểm, nhưng cũng dễ chôn vốn, thậm chí mất vốn nếu phân tích và tiếp cận thông tin sai.
  • Cổ phiếu chết đi sống lại Đặc điểm nhận dạng những cổ phiếu này là doanh nghiệp tái cơ cấu cổ đông và đưa ra chiến lược kinh doanh mới thì cổ phiếu từ vùng giá thấp bỗng vọt lên. Cổ phiếu nhóm này có rủi ro lớn nhất vì nhà đầu tư thường khó biết được mục đích thực sự của việc thay máu cổ đông và tiềm lực của cổ đông mới, dẫn đến nếu sai sẽ thiệt hại rất lớn.

Các tin khác