/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Ban lãnh đạo
Bà Trần Thị Rồng

Bà Trần Thị Rồng

Tổng Giám đốc - Cử nhân Trường ĐH Kinh tế
Bà Trần Thị Rồng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Kế toán. Bà từng làm Kế toán trưởng tại CTCK DVSC và từng làm Tổng Giám đốc CTCK Đại Việt.