/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

TVB Thông báo loại mã FIR khỏi danh mục GDKQ (13/06/2022)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày 13/06/2022, trong đó:
-    Loại mã FIR khỏi danh mục.
Thông báo loại mã FIR khỏi DMGDKQ (đính kèm).
Trân trọng.

Các tin khác