/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg

Tin TVB

TVB Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/05/2019

Công bố Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/05/2019 về việc thông qua giá phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.
File đính kèm: 20190502_Cong bo NQ HĐQT thong qua gia phat hanh

Các tin khác