/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

TVB Thông báo loại mã APG khỏi danh mục GDKQ (25/01/2022)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày 25/01/2022, trong đó:
-    Loại 01 mã APG khỏi danh mục.
Thông báo loại APG khỏi DMGDKQ (đính kèm).
Trân trọng.

Các tin khác