/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

Tin TVB

TVB Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt đã mua 300.000 cổ phiếu TVB (22/11/2019)

- Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt – Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty.

- Mã chứng khoán giao dịch: TVB

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 300.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,62%

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

- Thời gian thực hiện giao dịch: 24/10/2019 đến ngày 22/11/2019
 

Các tin khác