/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

Tin TVB

TVB Công bố Giấy phép thay đổi điều chỉnh địa chỉ chi nhánh (19/11/2019)

Công bố Quyết định số 918/QĐ-UBCK ngày 18/11/2019 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc sửa đổi Quyết định lập chi nhánh Công ty.
Nội dung sửa đổi: Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh là Tầng 2, Tòa nhà Topaz, số 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 

Các tin khác