/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

Giao dịch ký quỹTVB cung cấp một loạt các công cụ, sản phẩm dịch vụ để Khách hàng tăng đòn bẩy tài chính, chủ động nắm bắt được các cơ hội đầu tư, giao dịch trên thị trường.
Đội ngũ chuyên viên môi giới tận tụy của chúng tôi có thể hỗ trợ cho khách hàng các công cụ vay, mượn đáp ứng các nhu cầu về nguồn vốn đầu tư chứng khoán của Khách hàng.
Đặc điểm ưu việt:
  •   Danh mục ký quỹ đa dạng cổ phiếu, tối đa hóa các mã sử dụng làm tài sản đảm bảo theo quy định
  •   Lãi suất linh hoạt theo từng sản phẩm
  •   Phần mềm online hiển thị trạng thái dư nợ và tỉ lệ tài khoản chi tiết
Để được hỗ trợ tốt nhất về các nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại 024.62732059 - máy lẻ 8201/8226.
 
TVB Thông báo bổ sung FLC và ROS vào danh mục GDKQ (25/11/2021)

TVB Thông báo bổ sung FLC và ROS vào danh mục GDKQ (25/11/2021)

Nội dung thông báo: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp ...
TVB Thông báo bổ sung GEG vào danh mục GDKQ (18/10/2021)

TVB Thông báo bổ sung GEG vào danh mục GDKQ (18/10/2021)

Nội dung thông báo: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp ...
TVB Thông báo loại mã BNA khỏi danh mục GDKQ (08/10/2021)

TVB Thông báo loại mã BNA khỏi danh mục GDKQ (08/10/2021)

Nội dung thông báo: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp ...
TVB Thông báo bổ sung APS vào danh mục GDKQ (04/10/2021)

TVB Thông báo bổ sung APS vào danh mục GDKQ (04/10/2021)

Nội dung thông báo: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp ...
TVB Thông báo bổ sung VKC vào danh mục GDKQ (27/09/2021)

TVB Thông báo bổ sung VKC vào danh mục GDKQ (27/09/2021)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày ...
TVB Thông báo loại các mã PVD, DAG, SDT, NRC  khỏi danh mục GDKQ (06/09/2021)

TVB Thông báo loại các mã PVD, DAG, SDT, NRC khỏi danh mục GDKQ (06/09/2021)

Nội dung thông báo: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp ...
TVB Thông báo bổ sung DL1, TRA vào danh mục GDKQ (27/08/2021)

TVB Thông báo bổ sung DL1, TRA vào danh mục GDKQ (27/08/2021)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày ...
TVB Thông báo bổ sung BNA, BCG vào danh mục GDKQ (20/08/2021)

TVB Thông báo bổ sung BNA, BCG vào danh mục GDKQ (20/08/2021)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày ...