/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

Tin TVB

TVB Thông báo "QUY ĐỊNH VỀ KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ TNCN TỪ ĐẦU TƯ VỐN" (24/11/2020)

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) trân trọng thông báo tới Quý khách quy định mới của cơ quan quản lý nhà nước về việc kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn.

Căn cứ theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, hiệu lực từ ngày 05/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế. Cụ thể như sau:
Công ty chứng khoán (CTCK) có trách nhiệm khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn thay cho Nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký tại CTCK trong các trường hợp:

    - Chứng khoán (CK) thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;

    - CK của công ty đại chúng không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch nhưng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại TTLKCK;

    - CK không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch, chưa phải công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho CTCK quản lý danh sách cổ đông.
+Thời điểm khai thuế thay và nộp thuế thay được thực hiện khi cá nhân phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng loại, chuyển nhượng vốn, rút vốn.
Các trường hợp khác Tổ chức phát hành chứng khoán có trách nhiệm khai và nộp thuế thay cho cá nhân.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành cùng TVB trong suốt thời gian qua!

Các tin khác