/uploaded/banner-slide/slide%20home/Mo%20TK%20TT%20%20%2020210823.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Mobile%20Trade%2020210823.jpg

Tin TVB

TVB Thông báo Lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ và nghỉ lễ Giải Phóng, Quốc tế Lao động 2019 (10/04/2019)

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ như sau:
1. Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
  • Thời gian nghỉ lễ: Thứ Hai, ngày 15/4/2019 ( Nghỉ bù theo Luật Lao động)
  • Thời gian làm việc trở lại: Thứ Ba, ngày 16/4/2019
2. Ngày Giải phóng miền Nam 30/04 và ngày Quốc tế Lao động 01/05
  • Thời gian nghỉ lễ: Bắt đầu từ thứ Hai ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019
  • Thời Gian làm việc trở lại: Thứ Năm ngày 02/5/2019.
 

Các tin khác