/uploaded/banner-slide/slide%20home/Mo%20TK%20TT%20%20%2020210823.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Mobile%20Trade%2020210823.jpg

Tin TVB

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT (TVB) BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 04/01/2022, Ông Đỗ Đức Nam - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) đã trao Quyết định số 02/2022/NQ-HĐQT-TVB Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP.HCM đối với Bà Trần Thị Rồng.

Các tin khác