/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Hội Đồng Quản Trị
Ông Nguyễn Tiến Sơn

Ông Nguyễn Tiến Sơn

Phó Chủ tịch HĐQT
Ông là người hiểu biết sâu rộng và đã đóng góp nhiều vào những thành công của TVB.
Với bề dày kinh nghiệm của mình, Ông luôn là chỗ dựa cho các thế hệ CBNV tại TVB
Ông Sơn tốt nghiệp Cử nhân Luật