/uploaded/banner-slide/co-hoi-nghe-nghiep%202.jpg

Trưởng phòng tư vấn tài chính cá nhân

Mô tả công việc:
 • Lập kế hoạch phát triển khách hàng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh cho Giám đốc Chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm doanh số định mức của cả phòng.
 • Tìm kiếm và phát triển khách hàng: Khách hàng giao dịch chứng khoán, khách hàng nguồn vốn của Tập đoàn.
 • Tư vấn, chăm sóc các khách hàng hiện có của Công ty.
 • Đề xuất các phương pháp xây dựng và phát triển kinh doanh.
 • Quản lý điều hành, giám sát công việc của nhân viên phòng kinh doanh.
 • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên, cộng tác viên.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở Ngân hàng, Công ty Quản lý quỹ, các tổ chức tài chính.
 • Có khả năng phân tích và nhạy bén với cơ hội thị trường, có mối quan hệ rộng.
 • Am hiểu về kinh doanh, marketing.
 • Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng bán hàng. Năng động và sáng tạo.


 
Đăng ký ứng tuyển