/uploaded/banner-slide/co-hoi-nghe-nghiep%202.jpg

Cơ hội nghề nghiệp

STT
Vị trí ứng tuyển
Đơn vị
Địa điểm
Hạn nộp HS
Ứng tuyển
01
Hội sở Hà Nội
142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
15/05/2020
02
Hội sở, Chi nhánh
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
Tầng 2, tòa Topaz, số 66 Phó Đức Chính, Q1,Tp.HCM.
30/01/2020
03
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
30/01/2020
04
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
30/01/2020
05
Chi nhánh
Tầng 2, tòa Topaz, số 66 Phó Đức Chính, Q1,Tp.HCM.
30/01/2020
06
Chi nhánh
Tầng 2, tòa Topaz, số 66 Phó Đức Chính, Q1,Tp.HCM.
30/01/2020
07
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
29/09/2019
08
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
29/09/2019
09
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
29/09/2019
10
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
29/09/2019
11
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
29/09/2019
12
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
29/09/2019
13
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
29/09/2019
14
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
29/09/2019
15
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
30/08/2019