/uploaded/banner-slide/co-hoi-nghe-nghiep%202.jpg

Giám đốc Khối KHDN

Mô tả công việc:
- Tổ chức và điều phối hoạt động kinh doanh của phòng môi giới. Chịu trách nhiệm với chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và của cả phòng.
- Thiết lập, xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng của phòng Môi Giới/CTV.
- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, cán bộ kế cận.
- Giám sát và thúc đẩy công việc của nhân viên phòng môi giới.
- Tham gia ý kiến, đề xuất xây dựng chiến lược, phương án phát triển kinh doanh, các chính sách, chế độ liên quan tới hoạt động môi giới và phát triển thị trường.
- Các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao trong từng thời kỳ.
Yêu cầu:
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, có chứng chỉ hành nghề, có sẵn nguồn khách hàng/nhân sự.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có kỹ năng lãnh đạo, điều hành, hoạch định chiến lược.
- Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực, cường độ làm việc cao; Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.

 
Đăng ký ứng tuyển